Info / boeking: e-mail hier Index Startpagina Huifkartocht Rondleidingen Poldermuseum Getijden Agenda Linken Horeca

Voor rondleidingen contacteer: Werner Bril. Gsm: +32 (0) 4 77 55 41 48 - Tel: +32 (0) 3 345 41 48.

Wie was Simon Stevin Druk hier             U heeft interesse of wenst lid te worden? Druk hierTop optreden van Sanne Bril en Ambush

Sanne Bril en Ambush zorgden op fort 3 te Borsbeek, voor een ongelooflijk optreden. Volle tent, volle magen, (vooral van 't bier en overvloed van maagvullende produkten aanwezig. De kapper kreeg geen neigingen om de mensen te villen met het scheermes, gelukkig maar. De Boottoeristen waren zeer enthousiast en nadien tevreden over de resultaten van de avond. Dus, tot volgend jaar zeker.


Welkom op "FORT LILLO" anno 1578.

Sinds 11 oktober, kan u beginnen genieten van de nieuwe "look" op Lillo-Krabbevanger. Hij is nog steeds niet volledig afgewerkt, maar ons Heer had ook zeven dagen nodig om de wereld te schapen, en die laatste dag had hij trouwens nodig om te rusten. Daarom geniet van de aangepaste pagina's en kom later nog eens terug.
Sinds de 2de wereldoorlog is Lillo nooit zo bezet geweest van "invaders". Of het woord "bezetting" van toepassing is kan u uitmaken op de foto's van de Pokémontroepen.

Lillo, waar ooit de troepen van Mondragon de slag verloren op het fort. Waar Napoleon het fort liet aanpassen aan de toenmalige normen. Waar storm en ontij menig burger trof. Daar woonden mijn voorvaderen. Allemaal hadden ze iets met de Schelde, visvangst en garnaal slepen. Havenmeester, sluiswachter of zelfs de klokken in de kerktoren opwinden was een deel vn hun leven. Ja, en om de kachel te stoken was er hout nodig. Ze jutten en droogde het in de kazematten, de oude verblijfplaatsen van de Belgische soldaten. Ze waaren hard, bikkelhard maar niet te stuiten. Ze wisten wat ze wilden, en konden bereiken in die wrede ver vervlogen tijden.

Enkele data over fort Lillo:

In 1576 ontwikkeld door Mondragon is het plan voor de schans Lillo een feit. Maar wordt niet uitgevoerd. De aanleg van de schans te lillo is een feit in 1578. In 1579 zijn de eerste soldaten er reeds gelegerd. Vier jaar voor zijn dood bezoekt Willem v Oranje en de hugenotenleider De Condé in 1580 het fort. 1581, een ernstige ziekte zaait paniek bij militairen en burgers. Er zijn verschillende slachtoffers. Willem v Oranje bezoek met de hertog van Anjou het fort in 1582.
1584, een aanval op de beide forten Liefkenshoek en Lillo loopt desastreus af voor de bezetting van fort Liefkenshoek. Lillo word niet ingenomen ondanks de zeer grote troepenmacht van Mondragon. Een jaar later, 1585, pogen de soldaten gelegerd op Lillo in de slag op de Couwenstijnse dijk te doorbreken om de brug van Farnèse zo te kunnen omzeilen (Letterlijk en figuurlijk). Zij wilden met platbodems over de laag gelegen poldergronden Antwerpen bevoorraden. In 1648 werd het fort als vesting van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkend. Samen met het fort Liefkenshoek speelde Lillo een cruciale rol in de beheersing van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Vanuit beide forten werd een fiscale barrière in de Schelde in stand gehouden, die nadelig was voor de handelspositie van Antwerpen. De groei van de haven van Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw is mede daaraan te danken. 1747. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in werd het fort door de Fransen voor één jaar op de Republiek veroverd. Slechts één jaar later zou het fort reeds terug in bezit zijn van de Staatsen. In 1784 breekt de Marmietenoorlog met Oostenrijk uit welke zorgde dat de Oosterijkers een nooit meer te vergeten blaam zouden dragen. In 1585 bezitten de Oostenrijk door het verdrag van Fontainbleu, opnieuw het fort. In de periode van 1585 tot 1786 verbleven er doorgaans ca. 200 burgers in het fort. Ondanks alles komt in 1794 het fort in Franse handen. Zij waren het die het ingrijpend verbouwden. Napoleon Bonaparté bezoek in 1803 bezoekt hij het fort samen met de prins van Anjou, hij laat het fort drastisch aanpassen. ook Liefkenshoek krijgt een volledige voor die tijden aangepast geheel.
We zijn 1830. Na de Belgische Revolutie bleven de forten Liefkenshoek en Lillo tot 1839 in handen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Inundatie was toen een veel gebruikt oorlogsgebeuren, en in 1831 komen door de Nederlanders de gehuchten Oud en Lillo kruisweg tot 1845 onderwater staan. 25 km² van het grondgebied achter fort drijft. Er waren toen 34 burgerhuizen met 128 inwoners op het fort aanwezig.
Het is pas in 1839 dat de Nederlanders evacueren te Lillo en Liefkenshoek. En pas in 1863 kwam een diplomatiek overleg tussen Nederland en België dat resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden.
Het Belgische leger laat in 1856 de nog aan aanwezige kazematten optrekken. Nadien verblijven er 7 officieren en 67 soldaten. Doch reeds in 1869 werd de sloping van het fort aanbevolen. Dit gaat echter (gelukkig) niet door. Het fort is buiten gebruik gesteld in 1894 voor alle militaire doeleinden. 1981. Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum zorgt voor de eerste maal in onze streken dat het Scheldefort erfgoedwaarde krijgt en Lillo is het eerste fort dat als beschermd monument aangewezen dank zij het SSVVC. Tussen 1903-1906, is een periode van verandering. In die jaren is het Hoofdbolwerk gesloopt en is een belangrijk deel van de vestinggracht als haventje bij het fort, gaan fungeren.

Bekijk de foto's van onze polderdorpen, events te Lillo, De pocémonjagers, enz.
Ook de door ons bezoekte site's met betrekking tot geschiedkunde, heemkunde, musea's, kerken enz. zijn hier te zien.


Lillo en de Pokémoninvasie


Berendrecht


Stabroek


Hoevenen


Oosterweel met de paardentram.


Als het over forten gaat


Antwerpen


Doel


Opzoek naar "Bril" in Lier


Bezochte events buiten Lillo


Musea en Heemkunde


^ Naar boven


WIJ ZIJN LID VAN VOLGENDE VERENIGINGEN:


ROCKBAND AMBUSH:

AMBUSH Band. Genre: Rock - Hardrockband

Met Sanne Bril en Brent Kerkhofs


facebook


STERRENWACHT URANIA:

  Sterrenwacht Urania te Hove


HUISARTSENPRAKTIJK MONNIKENHOF BERENDRECHT:


Dr. Bril Leo, Dr. Bril Elisabeth, Dr. Verhaert Ilse, Dr. Kefel Koen.

www.monnikenhof.com/

SUPERTIP
Copy Service Center, Kapellen
Service en vriendelijkheid zijn een sterke kant van deze zaak. Hun werk is top en zeker niet duur.


SUPERTIP
B & B De Vesting

Havenmarkt
2040 Lillo Fort


SUPERTIP
B & B Maison Des Art (Hier spreekt men "Bendrechs".)

Rue Saint Pierre 5
5575 Louette Saint-Denis
Gedinne


SUPERTIP
Starlight Kapellen

• Grimeren & Make-up.
• Special-effects & Maskers.
• Body-painting & Air-brushing.
• Poppen & Decors.
• Kostuums, Pruiken & Baarden.
• Promotionele doeleinden. (film, theater, festivals, ...)
• Speciale Producties.
• En veel, heel veel meer,


^ Naar boven      Gastenboek

Website © Werner Bril.         Foto's © Werner Bril, 2005-2016 Alle rechten voorbehouden.