Index SUPERTIP: ONZE HUIFKARTOCHTEN. Rondleidingen Poldermuseum Agenda Linken Getijden Horeca

WELKOM OP WWW.LILLO-KRABBEVANGER.BE


Voor rondleidingen contacteer: Werner Bril. Gsm: +32 (0) 4 77 55 41 48 - Tel: +32 (0) 3 345 41 48.

U heeft een vraag of wenst een boeking: E-mail ons hier


GRAAG EVEN UW AANDACHT VOOR VOLGEND BERICHT:

LILLO EN THUIS, TOCH GOED BEREIKBAAR ONDANKS WEGENWERKEN.

Nieuw plan geeft beter inzicht en de juiste weg

Elia: Nieuwe info betreffende bereikbaarheid Lillo


* Laatste up-date: 13-07-2017 (Linkenpagina, nieuw boek over fort Henricus bij Steenbergen.)


VOLGENDE GRATIS WATERSLAG RONDLEIDING: 06 AUGUSTUS 2017.

START OM 13.30 UUR. AAN HET LANDSHUIS.(HAVENMARKT 3, 2040 LILLO. RECHT OVER DE KERK.

Kunstpunt Vlaanderen, het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum, het Landshuis, Muurprotect, Cera, en Werner Bril stellen u voor: WaterSlag 2017.

Meer info via: Het Landshuis     Lillo Krabbevanger     Kunstpunt Vlaanderen.


Bezoek op Zondag 16 juli 2017 het fort Liezele.

Inkom: 10.00 € per/persoon.


LILLO, GESCHREVEN EN GEDRUKT IN DE PERS


De kranten drukten volgende artikels over Lillo.
HUWELIJKEN IN LILLO MET EIGEN PASTOORONZE FOTOALBUMS.

Lillo digitaal

   
 


Rondleidingen te Lillo door het S.S.V.V.C.

 


Wij bezochten volgende militaire versterkingen, forten, kazernes en vestingsteden

 
 


Grote en grootse spektakels

 
 


Imposante en geschiedkundige gebouwen

 
 
 
 


Borsbeek wenst u welkom

 


Met de groeten uit Berendrecht, Zandvliet en Stabroek

 


't Schoon van Antwaarpe.

 


LILLO, GESCHIEDENIS GESCHREVEN IN BLOED EN ZWART BRAK WATER

Lillo, een vergeten historie, een fort uit ver vervlogen tijden. Een uniek stukje België en Vlaanderen.

De schoonheid is er nog steeds. Het leven, nog intenser dan toen. Geen bakker, beenhouwer, drankenhal, Albert Heijn, Brico of Gamma. Maar toch blijven zij er wonen. Waarschijnlijk door de vastberadenheid en een "stukje" houvast aan het Masterplan Lillo, welke de heropbouw van het fort van Lillo zal uitvoeren, is Lillo steeds in de kijker gebleven. Toerisme is een grote troef rond en in Antwerpen. Een fort zoals Lillo, uitgewerkt in 1578, is uniek in Vlaanderen en België. Bourtange een ongeveer zelfde fort als Lillo maar binnen de vestinggracht met meerdere extra versterkingen voorzien. Het is een prachtig staaltje van vakmanschap geweest. De wallen werden opgetrokken in het Oud Nederlands Vestingstelsel. Grootste kenmerk was de haakse verbindingen vanop de flanken van de bastions via de courtine (gordijn).
Een courtine is een weermuur of verbindingswal tussen twee waltorens of twee bastions van een kasteel of vesting. Courtines bij vestingen waren meestal van puin of bakstenen, maar kwamen (in het bijzonder Oud- of Nieuw Nederlands Vestingstelsel) ook als pure wallen van aarde voor. Naast het Franse woord courtine wordt ook het Nederlandse gordijn hiervoor gebruikt.


Courtines kunnen worden verdedigd door Ravelijnen, Bastions, Kroonwerken of Hoornwerken, welke zich in de vestinggracht bevinden.
Deze manier van bevestigen werd vooral gebruikt tijdens de 16e en de 17e eeuw en was bedoeld als verbetering van de Italiaanse manier van vestingbouw. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog waren veel steden nog verdedigd door middeleeuwse stenen muren die vaak ook nog eens zeer slecht onderhouden waren. Deze muren konden met geen mogelijkheid weerstand bieden aan modern vuurgeschut. De nieuwe Italiaanse manier van het bevestigen van steden, met meters dikke stenen muren met stenen, gekazematteerde bastions was echter o.a. veel te duur, en de heropbouw nam eveneens een massa tijd in beslag. De Nederlandse manier (nu 'oud'-Nederlandse manier) van vestingbouw bleek een goed en goedkoop alternatief.
Ook Lillo had twee ravelijnen, de noord en oostkant van het fort Lillo waren dan ook in contact met deze eilanden doormiddel van een brug en een poterne(ondergrondse, of door wallen heen gegraven, bomvrije verbinding naar de militaire eilanden.
De wallen en bastions waren geheel van aarde, omgeven door brede, natte grachten en konden de door de vijand afgevuurde kogels smoren, de bastions bevatten geen kazematten, de flanken van de bastions stonden loodrecht op de wallen en de bastions beschikken niet over orreillons (Met uitzondering van de vesting Willemstad).
Behalve dat deze manier van bevestigen in Nederland zeer effectief en populair bleek, was er ook in het buitenland zeer veel belangstelling voor de Nederlandse expertise op het gebied van vestingbouw. Zo waren steden als Hamburg, Kopenhagen, Oslo, Manchester en Plymouth voorzien van vestingwerken ontworpen door Nederlandse ingenieurs.
De uiteindelijke vorm van het oud-Nederlands vestingstelsel is niet toe te schrijven aan een bepaald persoon maar toch wordt Simon Stevin beschouwd als degene die de ontwikkeling van dit vestingstelsel in gang zette. Adriaen Anthonisz is een belangrijk persoon voor wat betreft het perfectioneren van het oud-Nederlands vestingstelsel en was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de verdedigingswerken van veel Nederlandse steden. Anderen aan wie het stelsel ook wordt toegeschreven zijn Christian Otter en Adam Freitag.
Na constant, door tal van vestingbouwers te zijn verbeterd, werd het Nederlands vestingstelsel definitief vervangen door het Nieuw Nederlands Vestingstelsel van Menno van Coehoorn.

Volg de link naar de vestingbouwkundige terminologie


WELKOM OP "FORT LILLO", ANNO 1578.

Lillo, waar ooit de troepen van Mondragon de slag verloren op het fort. Waar Napoleon het fort liet aanpassen aan de toenmalige normen. Waar storm en ontij menig burger trof. Daar woonden mijn voorvaderen. Allemaal hadden ze iets met de Schelde, visvangst en garnaal slepen. Havenmeester, sluiswachter of zelfs de klokken in de kerktoren opwinden was een deel vn hun leven. Ja, en om de kachel te stoken was er hout nodig. Ze jutten en droogde het in de kazematten, de oude verblijfplaatsen van de Belgische soldaten. Ze waaren hard, bikkelhard maar niet te stuiten. Ze wisten wat ze wilden, en konden bereiken in die wrede ver vervlogen tijden.

Enkele data over fort Lillo:

In 1576 ontwikkeld door Mondragon is het plan voor de schans Lillo een feit. Maar wordt niet uitgevoerd. De aanleg van de schans te lillo is een feit in 1578. In 1579 zijn de eerste soldaten er reeds gelegerd. Vier jaar voor zijn dood bezoekt Willem v Oranje en de hugenotenleider De Condé in 1580 het fort. 1581, een ernstige ziekte zaait paniek bij militairen en burgers. Er zijn verschillende slachtoffers. Willem v Oranje bezoek met de hertog van Anjou het fort in 1582.

1584, een aanval op de beide forten Liefkenshoek en Lillo loopt desastreus af voor de bezetting van fort Liefkenshoek. Lillo word niet ingenomen ondanks de zeer grote troepenmacht van Mondragon. Een jaar later, 1585, pogen de soldaten gelegerd op Lillo in de slag op de Couwenstijnse dijk te doorbreken om de brug van Farnèse zo te kunnen omzeilen (Letterlijk en figuurlijk). Zij wilden met platbodems over de laag gelegen poldergronden Antwerpen bevoorraden.

In 1648 werd het fort als vesting van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkend. Samen met het fort Liefkenshoek speelde Lillo een cruciale rol in de beheersing van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Vanuit beide forten werd een fiscale barrière in de Schelde in stand gehouden, die nadelig was voor de handelspositie van Antwerpen. De groei van de haven van Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw is mede daaraan te danken.

1747. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in werd het fort door deFransen voor één jaar op de Republiek veroverd. Slechts één jaar later zou het fort reeds terug in bezit zijn van de Staatsen. In 1784 breekt de Marmietenoorlog met Oostenrijk uit welke zorgde dat de Oosterijkers een nooit meer te vergeten blaam zouden dragen. In 1785 bezitten de Oostenrijk door het verdrag van Fontainbleu, opnieuw het fort.

In de periode van 1585 tot 1786 verbleven er doorgaans ca. 200 burgers in het fort. Ondanks alles komt in 1794 het fort in Franse handen. Zij waren het die het ingrijpend verbouwden. Napoleon Bonaparté bezoek in 1803 bezoekt hij het fort samen met de prins van Anjou, hij laat het fort drastisch aanpassen. Ook Liefkenhoek krijgt een volledige voor die tijden aangepast geheel.

We zijn 1830. Na de Belgische Revolutie bleven de forten Liefkenshoek en Lillo tot 1839 in handen van het Koninkrijk der Nederlanden. Inundatie was toen een veel gebruikt oorlogsgebeuren, en in 1831 komen door de Nederlanders de gehuchten Oud en Lillo kruisweg tot 1845 onderwater staan. 25 km² van het grondgebied achter fort drijft. Er waren toen 34 burgerhuizen met 128 inwoners op het fort aanwezig.

Het is pas in 1839 dat de Nederlanders evacueren te Lillo en Liefkenshoek. En pas in 1863 kwam een diplomatiek overleg tussen Nederland en België dat resulteerde in het verdrag van 12 mei 1863. Daarbij beloofde de Nederlandse staat om voor eeuwig geen scheepvaartrechten op de Schelde meer te innen mits een afkoopsom van 17.141.640 gulden. België betaalde ongeveer een derde; de rest werd voornamelijk betaald door Groot-Brittannië en 24 andere landen en vrijsteden.

Het Belgische leger laat in 1856 de nog aan aanwezige kazematten optrekken. Nadien verblijven er 7 officieren en 67 soldaten. Doch reeds in 1869 werd de sloping van het fort aanbevolen. Dit gaat echter (gelukkig) niet door. Het fort is buiten gebruik gesteld in 1894 voor alle militaire doeleinden. 1981.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum zorgt voor de eerste maal in onze streken dat het Scheldefort erfgoedwaarde krijgt en Lillo is het eerste fort dat als beschermd monument is aangewezen dank zij het SSVVC. Tussen 1903-1906, is een periode van verandering. In die jaren is het Hoofdbolwerk gesloopt en is een belangrijk deel van de vestinggracht als haventje bij het fort, gaan fungeren.


Info: Prof.Dr. H. Leune: De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek


Oorlogsverhalen

Stervende vijanden
Mijn moeder, met haar ouders en zus opweg naar Engeland, kwamen in Frankrijk tussen twee bruggen welke door de Duitsers werden opgeblazen, vast te zitten tijdens de 2de wereldoorlog. De duitsers hadden de bruggen voor en achter het schip opgeblazen. Zij was daardoor verplicht om dagelijks bij de plaatselijke landbouwers voedsel te gaan vragen of te kopen. Wanneer ze op een dag over de wal terug naar het schip van haar ouders wandelde werd een artillerieaanval uitgevoerd op de Duitse bezetters. Zij rende zo snel als ze kon naar haar familie. Rechts van haar had een voltreffer een groot aantal Duitse soldaten getroffen. De huilende, stervende jonge militairen kregen te veel haar aandacht. Zij struikelde, rolde naar beneden en viel tussen de leeg bloedende soldaten. Hun bloed kleurde haar kleding. Gillend rende ze terug aan boord van haar vader. Vergeten deed zij het nooit, plaatsen wel. Vergeten deed zij het echter nooit. De soldaten, dood, of zwaargekwest, huilend van pijn en roepende op hun moeder. Stervende mensen, bloedend als een rund. "Moeti", bitte moeti". Waarom?

143 V-bommen brengen dood en vernieling te Lillo
Wij kennen ze allemaal, de overlevenden van toen. Ook mensen die nooit zouden wederkeren van hun dagtaak door oorlogsgeweld. Lillo kreeg maar liefst 143 V bommen te verwerken. Niet zomaar een getal. Wij zitten hiermee in de top 7 van onze toenmalige streek en groot Antwerpen. Wie Lillo kent, wetenschap heeft over de moorddadig kracht die van de afschuwelijke vliegende bommen, rilde en beefde wanneer de motor pruttelde en de straalpijp stopte met werken. Die mensen kende de realiteit en de angst om te overleven.

Iedereen, maar dan ook iedereen die deze gruwelijke periode doorstond, de gevechten, de V-bommen, de oprukkende geallieerde en de vluchtende Duitsers, sliep decenia lang met een pakket vol doodsangst. En nog heeft onze generatie niets geleerd.

V bom valt op alleenstaande hoeve in Lillo. Geen overlevenden
Klein maar verschrikkelijk gebeuren in de totaliteit van de grote wereldbrand, is het onwaarschijnlijk lijkende verhaal van wat mijn nonkel meemaakte. Hij stapte 12 januari 1945 uit de woning op de boerderij waar zijn verloofde samen met drie andere kinderen, hun ouders (Van Look-De Bie), de knecht en een naaister woonde. Waarom hij de enige overleefden zal worden en hij niemand meer levend zal terug zien is en vraag die alleen God kan beantwoorden. Feit is, dat de broer van mijn vader de enige was die het die dag overleefde. De V-bom vernielde het gehele boerenbedrijf. Een ongelooflijk maar waar verhaal. Nu, 2016, was beslist om het graf waarin alle familieleden samen zijn begraven, te laten verdwijnen. Het grafmonument van deze oorlogsslachtoffers zou moeten verdwijnen. Tot het District op de hoogte was gebracht van dit voornemen. Dank zij Districtvoorzitter, Carl Geeraerts en schepen Barthololomeeussen, zal het graf dat ooit in Lillo was gegraven, in Berendrecht kunnen blijven bestaan. Het zal dan ook gerestaureerd worden, en als zoveelste tastbaar bewijs van gruwelijke geweld, een monumentaal bewijs vormen van het verleden en het onnodig verspilde bloed.


ONZE VRIENDEN UIT DE STREEK

WIJ ZIJN LID VAN VOLGENDE VERENIGINGEN:

* Koninklijke Heemkundige kring v/d Antwerpse Polder.
* Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw.
* Heemkring Molengalm Stabroek. (geen website)


Muziek:
Onze favoriete band: ROCKBAND AMBUSH: Genre: Rock - Hardrockband. Met Sanne Bril en Brent Kerkhofs ook op facebook


Artsenpraktijk Monnikenhof Berendrecht.

Artsenpraktijk Monnikenhof Artsen: Dr. Bril Leo, Dr. Bril Elisabeth, Dr. Verhaert Ilse, Dr. Kefel Koen.


Sterrenwacht Urania:
Druk hier voor een bezoekje.


SUPERTIP:
Copy Service Center, Kapellen Service en vriendelijkheid zijn een sterke kant van deze zaak. Hun werk is top en zeker niet duur.


SUPERTIP:
B & B De Vesting Havenmarkt - 2040 Lillo Fort


SUPERTIP:
B & B Maison Des Art (Hier spreekt men "Bendrechs".) Rue Saint Pierre 5 - 5575 Louette Saint-Denis - Gedinne


SUPERTIP
Starlight Kapellen, Grimeren & Make-up. Special-effects & Maskers. Body-painting & Air-brushing. Poppen & Decors. Kostuums, Pruiken & Baarden. Promotionele doeleinden. (film, theater, festivals, ...) Speciale Producties.En veel, heel veel meer!!!i


^ Naar boven      Website © Werner Bril.         Foto's © Werner Bril, 2005-2016 Alle rechtenvoorbehouden.   Gastenboek.