Henri Alexis Brialmont

Index SUPERTIP: ONZE HUIFKARTOCHTEN Rondleidingen Poldermuseum Agenda Linken Getijden Horeca

Voor rondleidingen contacteer: Werner Bril. Gsm: +32 (0) 4 77 55 41 48.


U heeft vragen, wenst ons te boeken?

E-mail ons hier

LUITENANT-GENERAAL HENRI ALEXIS BRIALMANT


Luitenant-generaal Henri Alexis Brialmont (Venlo, 25 mei 1821 - Brussel, 21 juli 1903).
Hij was een militair, vestingbouwkundige en volksvertegenwoordiger.
Biografie

Henri Alexis Brialmont was een zoon van Matthieu Brialmont. In 1838 begon hij aan zijn militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij werd in 1847 toegewezen aan het kabinet van de Belgische minister van Oorlog als luitenant van de Genie. Hij bouwde daar het Belgische leger uit en hielp mee met het invoeren van de dienstplicht. Van 1858 tot aan zijn dood in 1903 hield hij zich voornamelijk bezig met het ontwerpen en bouwen van de forten rondom Antwerpen (zie Stelling van Antwerpen) en Luik. Hij waarschuwde de Belgische regering voor een kapitale fout door nabij de plaats Lixhe geen fort te bouwen. Dit bleek in 1914 bij de Duitse inval een strategische blunder te zijn. Deze fout werd evenwel rechtgezet door in 1932 in de directe nabijheid het Fort Eben-Emael te bouwen. Brialmont wendde nadien zijn expertise in de fortenbouw aan bij het ontwerp van forten in het buitenland (Roemenië, Griekenland en Turkije). In juni 1892 werd Brialmont tot volksvertegenwoordiger verkozen, zodat hij ook op het parlementaire vlak zijn ideeën kon verdedigen. Hij behoorde tot de liberale partij, waar destijds zijn grootste tegenstanders hadden toe behoord, met in de eerste plaats Walthère Frère-Orban, maar die waren tegen die tijd ofwel overleden, ofwel buiten de politiek. Brialmont behoorde tot de groep van liberale progressisten en was voorstander van het algemeen stemrecht. Zoals de publicatielijst hierna aantoont, is er wellicht geen andere militaire geweest in België, die met zoveel standvastigheid en over een zo lange periode zijn zienswijzen in boeken, pamfletten en artikels heeft verdedigd. Daarnaast schreef hij ook biografieën gewijd aan grote krijgsheren.

Zijn leven in jaartallen

 • 1841: Onderluitenant van het Régiment de Génie te Luik
 • 1847: Luitenant van de Genie, toegewezen aan het kabinet van de Minister van Oorlog (Général Chazal).
 • 1848: Publiceerde een pamflet Eloge de la Guerre waarin hij de de punten van een sterk Belgisch leger uitte.
 • 1851: Publiceerde het boek Considérations politiques et militaires sur la Belgique.
 • 1854: Gedurende de Krimoorlog en het beleg van Sebastopol vroeg hij de autoriteiten om te mogen toetreden tot het Franse leger, dit werd geweigerd door zijn oversten.
 • 1855: Slaagt in het examen van stafofficier en werd genomineerd als Capitaine d’etat major. Hij bezoekt Duitsland om er de polygonale forten te bestuderen.
 • 1856: Publiceerde L’histoire du Duc de Wellington
 • 1857: Hij gaat naar Engeland om aan de Britse overheid te vragen of hij mag deel uit maken van expeditieleger, dat werd gevormd om de opstand in India te onderdrukken. Dit werd geweigerd.
 • 1858: Bevorderd tot kapitein en terug toegewezen tot het kabinet van de Minister van Oorlog (Général Chazal).
 • 1858: Wanneer Generaal Todleben België bezoekt vraagt Koning Leopold I hem om verschillende projecten te onderzoeken betreffende de verdediging van Antwerpen. Na een grondig onderzoek van Todleben selecteert hij Brialmonts project als beste.
 • 1859: Een overheidscommissie belast met het onderzoek betreffende de verdediging van Antwerpen keurt het project van Brialmont goed.
 • 1859: Op 19 mei trouwt hij met Justa de Potter.
 • 1860: Gepromoveerd tot majoor.
 • 1863: Publiceerde Etudes sur la defense des etats et sur la fortification.
 • 1868: Aangesteld als leider van de militaire operaties op het Ministerie van Oorlog. Hem werd opgedragen om de mobilisatie en de concentratie van het leger te onderzoeken.
 • 1870: tijdens de Frans-Duitse Oorlog was hij Chef état Major van het leger te Antwerpen.
 • 1874: Gepromoveerd tot Generaal-Majoor en genomineerd als directeur voor de fortificaties in Antwerpen.
 • 1875: Genomineerd als 'Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties'.
 • 1875: Zijn vrouw, Justa Brialmont de Potter, overleed op 41 jarige leeftijd.
 • 1882: Publiceerde ‘Situations Militaire de Belgique - Travaux de defense de la Meuse’.
 • 1882: De Roemeense koning en overheid vraagt hem om de Roemeense fortificatie te inspecteren en te bestuderen. Na een een klacht van de Oostenrijkers over dit bezoek van Brialmont, zet de Belgische overheid hem op non-actief.
 • 1884: Teruggeroepen naar het leger en hersteld in de graad van 'Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties'.
 • 1887: Op 14 juni besluit de Belgische overheid om een fortengordel te bouwen rond Luik en Namen.
 • 1891: De fortificaties te Luik en Namen zijn klaar. Maar doordat het budget werd overschreden, werd hij gedwongen op pensioen te gaan.
 • 1892: Hij bezoekt Constantinopel om er de verdediging te bekijken.


^ Naar boven      Gastenboek

Website © Werner Bril.         Foto's © Werner Bril, 2005-2016 Alle rechten voorbehouden.