Proffeser Leune

Index SUPERTIP: ONZE HUIFKARTOCHTEN Rondleidingen Poldermuseum Agenda Linken Getijden Horeca

Voor rondleidingen contacteer: Werner Bril. Gsm: +32 (0) 4 77 55 41 48.


U heeft vragen, wenst ons te boeken?

E-mail ons hier

"PROF. DR. J.M.G. LEUNE IN DE BAN VAN LILLO"


PROF. DR. J.M.G. LEUNE BRENGT NIEUW BOEK OVER FORT ST. ANNA IN DE POLDER VAN NAMEN.

PERSOONLIJKE WEBSITE: Prof. Dr.Leune.Het fort Sint Anna in de polder van Namen prijs: € 23,95 Koop het hier

Prof. Dr. Leune – Fort Sint Anna in de polder van Namen

ook wel de Zeeuwse Bril of de Geuzenbril genoemd, is een voormalig fort in de polder van Namen, het huidige Verdronken Land van Saeftinghe, ter verdediging van Hulst. De vesting werd door de Spaansgezinden gebouwd in 1630-1631. In juli 1632 werd fort Sint Anna door de Staatsgezinden veroverd. In 1715 overstroomde de polder van Namen en in 1718 werd het fort verlaten. In het boek wordt de geschiedenis van het fort vanuit verschillende gezichtspunten gereconstrueerd: vestingbouwkundig, krijgskundig, politiek-bestuurlijk, demografisch, economisch, sociologisch, genealogisch en waterstaatkundig. Aan de dramatische geschiedenis van de polder van Namen wordt uitvoerig aandacht besteed. Het boek ligt in het verlengde van eerdere studies van professor Leune over Staatse Scheldeforten, zoals de forten Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans en Sint Martijn op Hoogerwerf.


NEDERLANDS PROFESSOR DR. LEUNE IN DE BAN VAN LILLO.

Je zal het misschien niet verwachten, maar in het EM (ERASMUS MAGAZINE), of het opinie- en informatieblad van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam, staat een oudere grijsende persoon met achter hem ้้n der meest bekende kaarten van het fort van Lillo. Deze in het magazine getoonde compilatie vertoond niemand minder dan Professor Dr. Han Leune.
Je vraagt je misschien af hoe een dergelijke persoon in Lillo en op deze website terechtkomt?
Hoogleraar emperische sociologie, Han Leune raakte echt in de ban van de Scheldeforten "Lillo" en "Liefkenshoek" wanneer hij op de speurtocht naar zijn voorouders, in de krijgsgeschiedenis van deze bolwerken terecht komt.

Ik ontmoet hem de eerste keer eerder toevallig. Een afspraak op de havenmarkt van het fort brengt mij op een zon overgoten terrasje aldaar.
Bijna onmiddelijk valt mij de stil genietende persoon op die een tafeltje verder lijkt weg te dromen. Het was die zichtbare tevredenheid en de kleur van het voor hem liggende boek, dat mijn aandacht verscherpte. Ik had het nog maar enkele dagen geleden in handen gehad en het was zelfs nog niet uitgegeven. Hoe kwam deze heer aan het boek?

Ik kende de titel van het boek, "De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, "deel 1". Ik kon het niet laten even mijn afspraak onbeleefd te behandelen en excuseerde mij om met de onbekende persoon een gesprek aan te gaan. Even later zou blijken wie hij was. Innerlijk rilde ik als een hespenblad, wanneer bleek dat het Prof. Dr. Leune was. De auteur van het betreffende boek had ik helemaal niet verwacht. Het gesprek dat volgde is ondanks de weinige tijd een verschrikkelijke duw in mijn rug geworden.
Zonder het te weten heeft deze noorderbuur mij de grootste steun en brandstof gegeven die ik nodig had met nog meer enthousiasme mijn taak als gids in het fort en poldermuseum van Lillo verder te zetten en de hedendaagse restjes onder de aandacht te houden.
Prof. Dr. Han Leune, werkzaam aan de universiteit van Rotterdam, god het was de eerste keer dat ik een professor sociologie tegenkwam, laat staan er een gesprek mee voerde, is naar mijn mening de grootste geschiedschrijver over de meest belangrijke periode die het fort kende.
De eerste 200 jaar na de bouw van het militair bolwerk laten flinke sporen na in onze polderse geschiedenis. Alleen zijn deze enkel te vinden in de Nederlandse archieven, en daar zat onze Prof natuurlijk aan de bron.
Ok, moet je het nog willen doen, want buiten de Beverse instanties, zijn er weinig senioren uit ons koekestad die voor al de opsporingen en onderzoeken naar dit stukje ANTWERPEN hebben gereageerd. Zonde voor God, maar ja. De Staatsen verloren de slag aan de Couwenstijnse dijk en daarmee ook Antwerpen, en blijkbaar voorgoed. Behalve misschien de vogeltjesmarkt. Of Lillo voor de Vlaming en Belg nog even belangrijk is als toen, ik vrees van niet. Een stukje onkostengebied is het geworden.
Erg dat ik het moet schrijven, maar het verschil waarmee onze oude oranje heersers omgaan met de Nederlandse restanten, of de manier waarop Belgi๋ zijn patrimonium behandeld. Das pas een GROOT verschil.
En met de vooruitzichten van 2007, de heraanleg van de Scheldedijken, moet opnieuw een deel worden verbouwd, gesloopt en aangepast. Gevolg: Een metershoge dijk waar nu het haventje loopt. Vaarwel stuk van mijn jeugd. Willem van Oranje draait zich om in zijn graf.

Hieronder kan u een deel van het verslag in het Erasmus Magazin lezen waarin de 61 jarige Dr. Leune zich uitspreekt over het waarom en hoe van zijn onderzoek.

Tekst: Walter Wijnhoven, Bron "EM"

Via zijn interesse in de genealogie stuite hoogleraar empeirische sociologie Han Leune op een boeiende maar beperkte gedocumenteerde periode in de vaderlandse geschiedenis (Nederland). Wat zich in en rondom de forten Lillo en Liefkenshoek afspeelde, is onder zijn leiding uitgebreid onderzocht, vooral het functioneren van de beide vestingswerken als sociale systemen.

De resultaten zijn gepubliceerd in zeven kloeke boekdelen met totaal 5.000 pagina's uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief Brussel in de prestigieuze wetenschappelijke serie "Studia".
"In mijn laatste fase als hoogleraar had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging", vertelde Leune (61) over zijn nieuwe passie."Ik kreeg de gelegenhied om drie van mijn intressegebieden met elkaar te verbinden: historisch-sociologisch onderzoek, de geschiedenis van Zeeland en genealogie."
Zijn eigen Zeeuwse wortels reiken diep."bij het samenstellen van mijn kwartierstaat, een verslag van mijn speurtocht naar al mijn voorouders, heb ik er ruim 4.000 kunnen traceren. zo'n 95% bleek afkomstig uit Zeeland. Enkele tientallen trof ik in de 17de en 18de eeuw aan rondom Antwerpen. Zo stuite ik op een "blinde vlek" in de geschiedschrijving: het leven in en om de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. Ik kreeg documenten in handen waarvan ik bijna zeker was dat ik de eerste was die ze raadpleegde, nadat ze honderden jaren geleden waren opgeborgen. Touwtjes die afbraken tijdens het bladeren, zandkorreltjes die er nog oplagen. Dat waren sensationele gewaarwordingen."
Over zijn eigen voorouders ondekte hij verassende dingen, Zoals over jaques de Moor." Dat was een tragische figuur, die als pestmeester naar Lillo werd ontboden toen daar de pest woedde. Kort nadat hij de dochter kreeg van wie ik afstam, is hij zelf aan de pest bezweken.
De particuliere intresse van Dr. Leune verschoof echter naar de zijlijn en werd een voldragen wetenschappelijk project. "Ik heb de forten vooral willen analyseren als samenlevingsverbanden van mensen, dus als sociale systemen. Maar ik had als socioloog weinig kunnen begrijpen, als ik me niet ook had verdiept in vestingbouw, politieke ontwikkelingen, staatskundige verhoudingen en oorlogsvoering".

Curriculum Vitae van Prof. Dr Han Leune.
Burgerlijke staat
Geboren: 30 januari 1945 te St. Philipsland
gehuwd met D.A.C.M. Wijnen, drie kinderen

Opleiding
1963: HBS-A aan de Rijkshogereburgerschool te Bergen op Zoom
1968: doctoraal examen sociale wetenschappen, studierichting sociologie (specialisatie sociaal-economisch beleid) aan de Nederlandse Economische Hogeschool (N.E.H.) te Rotterdam (cum laude)
1976: doctoraat in de sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude)

Beroepsloopbaan
1965 - 1968: student-assistent voor het vak methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de N.E.H.
1969 - 1979: wetenschappelijk (hoofd)medewerker voor het vak empirische sociologie en houder van een onderwijsopdracht in de onderwijssociologie (sedert 1973) aan de E.U.R.
1979 - sept. 1987: lector, sedert 1980 hoogleraar (A) in de onderwijssociologie (op persoonlijke titel) aan de E.U.R.
1 sept. 1987: bevorderd tot hoogleraar B
sedert 1 juli 1988: (na wijziging van leeropdracht) hoogleraar sociologie en sociaal beleid, in het bijzonder op het terrein van cultuur en educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de periode februari 1988 tot juni 1991 tevens belast, (als hoogleraar-directeur), met de algehele leiding van het Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO).
sedert 1 april 1996: (na wijziging van leeropdracht) hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderscheiding
Bij K.B. van 9 maart 2001 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau


^ Naar boven      Website © Werner Bril.         Foto's © Werner Bril, 2005-2016 Alle rechtenvoorbehouden.   Gastenboek.